Login  |  Register

พิมพ์กดแซนวิช

ลักษณะพิมพ์กดแซนวิชพร้อมกับเคล็ดการทำแม่พิมพ์วุ้นแฟนซีเพื่อพิมพ์วุ้นสิ่งที่ 1 การนำยางซิลิโคนไปเพื่อให้ทำแม่พิมพ์ จะมีอยู่ 2 วิถีทางหลักๆ