Login  |  Register

พิมพ์กดแซนวิช

ประเภทพิมพ์กดแซนวิชพร้อมกับกลยุทธ์การทำแม่พิมพ์วุ้นแฟนซีเพื่อพิมพ์วุ้นอย่างที่ 1 การนำยางซิลิโคนไปเพื่อทำพิมพ์ จะมีอยู่ 2 วิธีใหญ่ๆ